Połączenie z komputerem w sieci KWM

Wymagania:

Klient Połączenia Pulpitu Zdalnego na systemie domowym

 

Konfiguracja Połączenia Pulpitu Zdalnego w systemie Windows XP/Vista/7/8/10

W polu Komputer wpisz otrzymany od administratora numer ip spowoduje to uzyskanie zdalnego pulpitu własnego komputera w sieci KWM, należy użyć loginu i hasła takiego jak przy logowaniu do domeny KWM.