Przedmioty prowadzone w katedrze

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne - wykłady, ćwiczenia, projekty z przedmiotów:
mechanika teoretyczna, teoria sprężystości i plastyczności, sterowanie konstrukcją, podstawy optymalizacji i matematyka, a także przedmioty fakultatywne, wykorzystując w tym zakresie dostępne oprogramowanie. Opracowane w zakładzie podręczniki akademickie "Mechanika teoretyczna" oraz "Podstawy mechaniki budowli" znajdują uznanie czytelników.Teoria sprężystości