Nauka

Tematy badań naukowych

Konstrukcje cienkościenne (AK)
Pełzanie materiałów i konstrukcji (AZ, BZ, KN)
Mechanika uszkodzeń dla pełzania i zmęczenia (JG, PL, KN, ZM)
Korozja (AZ)
Mechanika ciał anizotropowych i kompozytów (JG, KN, MJM, ZM)
Mechanika materiałów komórkowych (MJM, PK)

Metodologia badań naukowych

Do rozwiązania problemów nieliniowych używamy systemu ABAQUS lub oprogramowanie dostępne w Akademickim Centrum Komputerowym ACK Cyfronet AGH
Stosujemy także metody teoretyczne teorii sprężystości i plastyczności.


Publikacje naukowe
Publikacje znajdują się w systemie bibliotecznym IMB oraz na prywatnych stronach pracowników ZWM.

DETERIORATION AND FAILURE OF STRUCTURAL MATERIALS Kraków, 2014

Seminaria
najbliższe seminarium Instytutu Mechaniki Budowli IMB