Informacje dla studentów
studia niestacjonarne I stopień

studia stacjonarne II stopień

studia stacjonarne I stopień

Planowane terminy egzaminów:
  • kolokwium zaliczeniowe - 27 czerwca 2017, godz. 8:00, sala 301
  • I termin - 28 czerwca 2017, godz. 8:00
  • II termin - 6 września 201, godz. 8:00, sala 406 - lista osób dopuszczonych

Wyniki z I terminu egzaminu dostępne są w katalogach poniżej:

UWAGA!!! Do przeglądania powyższych informacji prosimy używać Microsoft Internet Explorer

Poprawiony: poniedziałek, 03 lipca 2017 11:07