Informacje dla studentów

studia niestacjonarne I stopień

studia niestacjonarne II stopień

 • Planowane terminy egzaminów:
  • I termin - 2 lutego 2019 r. o godz. 9:15
  • II termin - 15 lutego 2019 r. o godz. 16:00
 • Dalsze informacje będą umieszczane na stronie dra A. Zaborskiego.

studia stacjonarne I stopień

Kolokwium nr 3 odbędzie się w środę 16 stycznia r. o godz. 18:15.
Rozkład na sale według grup dziekańskich:

 • Grupa 1 - sala 411
 • Grupa 2 - sala 406
 • Grupa 3 - sala 402
 • Grupa 4 - sala 402
 • Grupa 5 - sala 201
 • Grupa 6 - sala 406
 • Grupa 7 - sala 201
 • Grupa 8 - sala 406
 • Grupa 9 - sala 201

W katalogach poniżej dostępne są kompletne wyniki z kolokwium nr 2. Prace są do wglądu u poszczególnych sprawdzających przez 2 tygodnie od daty ogłoszenia wyników.

Sesja egzaminacyjna:
 • Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godz.10:30
 • I termin egzaminu odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 10:30
 • II termin egzaminu odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 10:30
Poprawiony: poniedziałek, 14 stycznia 2019 11:05