Informacje dla studentów

studia niestacjonarne I stopień

studia stacjonarne II stopień

  • Planowane terminy egzaminów:
    • I termin - 27 czerwca 2019 r.
    • II termin - 5 września 2019 r.

studia stacjonarne I stopień

Planowane terminy egzaminów:
  • Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się 25 czerwca 2019 r.
  • I termin egzaminu odbędzie się 26 czerwca 2019 r.
  • II termin egzaminu odbędzie się 5 września 2019 r.
Dokładne godziny oraz sale zostaną podane w terminie późniejszym.

Wyniki z kol. nr 3 są dostępne w katalogach poniżej:

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2019 09:59