Informacje dla studentów
studia niestacjonarne I stopień

studia stacjonarne II stopień

  • Planowane terminy egzaminów:
    • I termin - 5 lutego 2017 godz. 9:15
    • II termin - 18 lutego 2017
    Dokładne informacje zostaną umieszczone na stronie dra A. Zaborskiego (zakładka terminy)

studia stacjonarne I stopień

Kompletne wyniki z kol. nr 1 powinny być dostępne w katalogach poniżej. Prace można oglądać do 9 maja (w godzinach konsultacji).

UWAGA!!! Do przeglądania powyższych informacji prosimy używać Microsoft Internet Explorer

Poprawiony: wtorek, 25 kwietnia 2017 11:38