Informacje dla studentów
studia niestacjonarne I stopień

studia stacjonarne II stopień

  • Planowane terminy egzaminów:
    • I termin - 29 czerwca 2017 godz. 8:00
    • II termin - 7 września 2017

studia stacjonarne I stopień

Planowane terminy egzaminów:

Wyniki z kol. nr 3 dostępne są w katalogach poniżej:

UWAGA!!! Do przeglądania powyższych informacji prosimy używać Microsoft Internet Explorer

Poprawiony: poniedziałek, 26 czerwca 2017 14:05