Informacje dla studentów
studia niestacjonarne I stopień
 • Planowane terminy egzaminów:
  • I termin - 29 czerwca 2018 r. godz. 18:45.
  • II termin - 7 września 2018 r. godz. 16:15 w sali 201.
  • III termin dla uprawnionych studentów odbędzie się 12 października 2018 r. o godz. 18:45 w sali 403.
 • Przykładowe zadania na egzamin semestr letni.

studia stacjonarne II stopień

 • Planowane terminy egzaminów:
  • I termin - 2 lipca 2018r. o godz. 9:00
  • II termin - 10 września 2018 r. o godz. 9:00 w sali 406 - lista studentów

studia stacjonarne I stopień

W katalogach poniżej dostępne są częściowe wyniki z kolokwium nr 2. Prace są do wglądu u poszczególnych sprawdzających przez 2 tygodnie od daty ogłoszenia wyników.

Poprawiony: piątek, 14 grudnia 2018 16:33