Informacje dla studentów

Wytrzymałość Materiałów

studia stacjonarne I stopień

Planowane terminy egzaminów:
  • Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się online najpóźniej 1 lutego 2022 r. (w ramach grup dziekańskich)
  • I termin - 3 lutego 2022 r. ok. godz. 11:00
  • II termin - 16 lutego 2022 r. ok. godz. 11:00
  • III termin - 28 lutego 2022 r. o godz. 18:00

Wyniki sesji egzaminacyjnej są dostępne w katalogach:

Poprawiony: poniedziałek, 21 lutego 2022 09:53