baza «Publikacje L-4»

Opis bazy:
Baza PUBLIKACJE L-4 stanowi podstawę repozytorium instytucjonalnego Instytutu Mechaniki Budowli [L-4] Politechniki Krakowskiej. Będzie rozwijana w miarę możliwości finansowych Instytutu i możliwości bibliotekarza, który tworzy ją jednoosobowo.
W przyszłości w repozytorium znajdzie się cały dorobek Instytutu L-4 . Baza PUBLIKACJE L-4 zmieni nazwę na: DOROBEK NAUKOWY Instytutu L-4 i będzie zawierać podzbiory rozpoznawane dzięki polu "Sygnatura": np.
PUB - publikacja
SEM - seminarium
EXP - ekspertyza dla przemysłu
ZPAT- zgłoszenie patentowe
ZWU – zgłoszenie wzoru użytkowego

Publikacje pracowników naukowych Instytutu Mechaniki Budowli PK publikowane przed rokiem 2000 są uzupełniane w miarę możliwości. Od roku 2000 rejestrowane są na bieżąco w miarę dostarczania ich przez autorów.

Baza PUBLIKACJE L-4 zawiera bazę SEMINARIA L-4. W celu wygenerowania danych z bazy SEMINARIA L-4 należy wybrać opcję "wyszukiwanie według pól" i w polu "Sygnatura" wpisać: SEM. Po wpisaniu dodatkowych kryteriów [np. rok wydania, autor, itd.] można wyszukać konkretne seminarium. W celu wygenerowania danych z bazy PUBLIKACJE L-4, należy również użyć opcji "wyszukiwanie według pól" i w polu "sygnatura" wpisać: PUB. Inne kryteria wg indywidualnej potrzeby.
Pełne teksty publikacji L-4 będą zdalnie dostępne po przeniesieniu baz L-4 na serwer PK lub Cyfronet ,
dla zalogowanych użytkowników.
W celu otrzymania kopii publikacji na bieżąco, proszę o e-mail na adres:
bibl4@limba.wil.pk.edu.pl
lub
jstaromiejska@pk.edu.plABY PRZESZUKAĆ WYBRANĄ BAZĘ ZALECAM "WYSZUKIWANIE WEDŁUG PÓL"

Aby przeszukać bazę «Publikacje L-4», podaj kryteria wyszukiwania:

szukane wyrazy *
tylko całe słowa