WYKŁADY


 

Na stronie "WYKŁADY" udostępniono pliki, które są obszernymi konspektami wykładów z wytrzymałości materiałów, mechaniki kompozytów i mechaniki pękania. Zawierają one wszystkie konieczne informacje, zależności, równania, wzory, rysunki, przykłady itp. Ilość tekstu ograniczona jest do niezbędnego minimum, jednakże umożliwiającego zrozumienie treści wykładów. Znajdują się tam również programy komputerowe, znacznie ułatwiające obliczenia statyczne i inne. Zakres tematyczny dostosowany jest do rodzaju i kierunku studiów.

W dziale "wytrzymałość materiałów" i "mechanika techniczna" udostępniono obszerne konspekty wykładów dostosowane do programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na obu stopniach na kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej  Politechniki Krakowskiej oraz niestacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Transport na WIL PK.

W dziale "mechanika kompozytów" udostępniono elektroniczną wersję podręcznika: J. German "Podstawy Mechaniki Kompozytów", wydanego przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kupno tego podręcznika jest od dawna niemożliwe, choć zainteresowanie potencjalnych odbiorców zachęca do jego wznowienia. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom postanowiłem skorzystać z najszybszej możliwości, jaka stwarza sieć internetowa i udostępnić podręcznik w wersji elektronicznej. Zachowany został dokładnie układ podręcznika "drukowanego".
W dziale tym czytelnik znajdzie także wersję shareware programu LAMINATOR (autor: M. Lindell), przydatnego w obliczeniach materiałów kompozytowych.
Zamieszczono ponadto oryginały dwóch artykułów o charakterze popularno-naukowym (opublikowane w czasopiśmie "Kalejdoskop Budowlany") dotyczących jednego z zastosowań materiałów kompozytowych w budownictwie (rurociągi, zbiorniki, osadniki itp.).

Załączono również trzy prezentacje multimedialne przygotowane w programie Power Point dotyczące materiałów kompozytowych.

W dziale "mechanika pękania" zamieszczone jest skrypt dotyczący podstawowych działów mechaniki pękania. Większość zagadnień jest ilustrowana przykładami obliczeniowymi. Zawartość merytoryczna uzyskała pozytywne opinie recenzentów przy okazji prac wydawniczych nad "wersją drukowaną", poszerzoną o rozdział dotyczący aplikacji mechaniki pękania (współautorka - M. Biel-Gołaska). Monografia została wydana przez Wydawnictwo Instytutu Odlewnictwa w Krakowie (wrzesień 2005); obejmuje ona obszerne fragmenty wersji elektronicznej. Warto dodać, że polskojęzyczna literatura dotycząca tego działu współczesnej mechaniki jest bardzo skromna (ukazała się tylko jedna obszerna monografia autorstwa A. Neimitza) i trudno dostępna.  Czytelnik zainteresowany skróconą wersją wybranych zagadnień z tego zakresu mechaniki może skorzystać z sześciu odrębnych plików dotyczących podstawowych tematów z zakresu mechaniki pękania.

Docelowo - tradycyjne wykłady, wymagające fizycznej obecności na sali wykładowej zarówno słuchaczy, jak i wykładowcy będą zapewne wypierane przez formy studiowania "na odległość". Wymaga to odpowiedniej bazy technicznej oraz łatwych i tanich połączeń w systemie "on-line" , ale wszystko wskazuje, że ten kierunek rozwoju dydaktyki jest nie do powstrzymania. Światowe doświadczenia dowodzą, że jest jedynie kwestią czasu, kiedy stanie się on równouprawniony z tradycyjnymi formami studiowania. Gorąco jednak zachęcam moich studentów do uczestniczenia w "tradycyjnych" wykładach, gdyż żywego kontaktu studentów z wykładowcą na sali wykładowej nie jest w stanie zastąpić nawet najznakomitszy podręcznik, ani strona internetowa.

 

wytrzymałość materiałów
studia stacjonar. I stop
II stop.
wytrzymałość materiałów
studia niestacjonarne
I stopnia
mechanika techniczna
studia niestacjonarne
transport

mechanika kompozytów

mechanika pękania