WYKŁADY - MECHANIKA KOMPOZYTÓW


   

PODSTAWY MECHANIKI KOMPOZYTÓW WŁÓKNISTYCH

(Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych)

   

L.p.

Krótki opis zawartości

Nazwa pliku

Opis

Rozmiar (kB)

Pobierz

1

Strona tytułowa

okladka

Okładka

8

2

Szczegółowy spis treści podręcznika (z numeracja stron)

contens

Spis treści

7

3

Wstęp "od autora"

odautora

Wstęp

8

4

Podstawowe pojęcia, definicje i zagadnienia mechaniki kompozytów

skrypt1

Rozdział 1

44

5

Równania fizyczne dla kompozytów w układzie "on-axis"

skrypt2

Rozdział 2

85

6

Równania fizyczne dla kompozytów w układzie "off-axis"

skrypt3

Rozdział 3

137

7

Klasyczna teoria laminatów

skrypt4

Rozdział 4

183

8

Klasyfikacja laminatów, laminaty symetryczne i antysymetryczne

skrypt5

Rozdział 5

167

9

Wytrzymałość kompozytów warstwowych, kryteria wytrzymałościowe

skrypt6

Rozdział 6

246

10

Mikromechanika kompozytów

skrypt7

Rozdział 7

380

11

Wybrane problemy mechaniki kompozytów (łączenie elementów i in.)

skrypt8

Rozdział 8

142

12

Spis wybranych podstawowych pozycji literatury

spislite

Literatura

9

13

Zestawienie macierzy sztywności dla laminatów symetrycznych i antysymetrycznych oraz podstawowych równań teorii kompozytów

dodatki

Dodatki

64

14

Program obliczeniowy dla kompozytów warstwowych "Laminator" ver. 5 (autor M. Lindell)

laminator

Program PC

333

15

Artykuł nt. wykorzystania laminatów w budownictwie cz. 1
(
Kalejdoskop Budowlany)

pwb_czI

Artykuł cz. 1

18

16

Artykuł nt. wykorzystania laminatów w budownictwie cz. 2
(
Kalejdoskop Budowlany)

pwb_czII

Artykuł cz. 2

336

17

Wytrzymałość kompozytów warstwowych - podejście mikromechaniczne

mikro

Prezentacja PPT

901

18

Makroskopowy opis wytrzymałości laminatów kompozytowych

makro

Prezentacja PPT

919

19

Materiały kompozytowe - własności, zastosowania, perspektywy

popular

Prezentacja PPT

5875

Wykłady z Mechaniki Kompozytów dla studentów II stopnia WIL

L.p.

Krótki opis zawartości

Nazwa pliku

Opis

Rozmiar (kB)

Pobierz

1

Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe informacje – pokaz PowerPoint. 

wyklad 1-wstep.pdf

wykład 1

95

2

Budowa laminatu kompozytowego: warstwa, laminat, kod laminatu.

wstep-wyklad I.pps

wykład 1

8869

3

Równania konstytutywne dla materiału anizotropowego.

Macierze sztywności i podatności dla materiału anizotropowego (przypadek ortotropii). Konfiguracja „on-axis” warstwy. Stałe inżynierskie. Płaski stan naprężenia.

wyklad 1-2.pdf

wykład 1-2

176

4

Równania konstytutywne oraz macierze sztywności i podatności dla warstwy ortotropowe w konfiguracji „off-axis”. Wzory transformacyjne z on-axis do off-axis.

wyklad 2-3.pdf

wykład 2-3

216

5

Podstawy klasycznej teorii laminatów.

wyklad_3-4.pdf

wykład 3 -4

193

6

Podstawy klasycznej teorii laminatów.

wyklad_3-4.pdf

wykład 3 -4

193

7

Typowe konfiguracje laminatów kompozytowych (laminaty symetryczne, krzyżowe, kątowe, quasi izotropowe.

wyklad_4-5.pdf

wykład 4-5

216

8

Analiza nośności laminatów. Kryteria wytrzymałościowe, podejście FPF i LPF, algorytm obliczeń

wyklad 6.pdf

wykład 6

180

9

Analiza nośności laminatów cd. - pokaz PowerPoint

makro.ppt

wykład 6

1890

10

Podstawowe koncepcje mikromechaniki  kompozytów warstwowych.

 

wykład 7

 

Wykłady z Mechaniki Kompozytów dla studentów II stopnia WIL są skróconymi wersjami wybranych rozdziałów pełnej wersji skryptu Podstawy Mechaniki Kompozytów Włóknistych. W wykładach zachowano numerację wzorów i rozdziałów jak w skrypcie.