Krzysztof Nowak

Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów
WIL PK

ul.Warszawska 24 p.338
31-155 Kraków
tel: +48 12 6282163
e-mail: Krzysztof.Nowak@pk.edu.pl

Aktualności

Działalność:

Artykuły w czasopismach naukowych:

Rozdziały w monografiach naukowych:

Publikowane materiały i streszczenia konferencyjne, seminaria:

28.09.2022


stąd można iść do:
KWM Katedry Wytrzymałości Materiałów

PK Politechniki Krakowskiej

AGH AGH

Cyfronet Cyfronetu

albo gdzies w Polskę lub świat


Click for Kraków, Polska Forecast