14-12-2018
Rok ak. 2018/19
sem. zimowy

Informacje dla studentów

Wytrzymałość Materiałów

Budownictwo
Rok II
Grupa 4
 

Ogłoszenia:

1-10-2018Konsultacje (pok. 339):
 • środa godz. 10:00
 • czwartek godz. 11:00
 • 1-10-2018Warunki zaliczenia:
 • obecność na zajęciach
 • zaliczenie 7 projektów
 • zaliczenie sprawdzianów pisemnych (min. 55%)
 • studenci z wynikiem pomiędzy 45 a 55% mają prawo do pisania jednego kolokwium poprawkowego
 • 1-10-2018Program zajęć
  1-10-2018Tematy projektów w semestrze zimowym
  10-12-2018Stan naprężenia i odkształcenia.
  Materiały dra A. Bodnara.
  K. Nowak
  Zaloguj