22-05-2019
Rok ak. 2018/19
sem. letni

Informacje dla studentów

Wytrzymałość Materiałów

Budownictwo
Rok II
Grupa 4
 

Ogłoszenia:

25-02-2019Program zajęć
25-02-2019Tematy projektów w semestrze letnim
25-02-2019Warunki zaliczenia:
  • obecność na zajęciach
  • zaliczenie 4 projektów oraz sprawozdania z laboratorium
  • zaliczenie sprawdzianów pisemnych (min. 55%)
  • studenci z wynikiem pomiędzy 45 a 55% mają prawo do pisania jednego kolokwium poprawkowego
  • 6-05-2019Konsultacje (pok. 339):
  • poniedziałek godz. 12:45
  • środa godz. 10:15 (zmiana od 8V)
  • K. Nowak
    Zaloguj