28-05-2020
Rok ak. 2018/19
sem. letni

Informacje dla studentów

Wytrzymałość Materiałów

Budownictwo
Rok II
Grupa 4
 

Projekty:

sem. letni
Skręcanie. Zwymiarować przekrój pręta skręcanego, obustronnie umocowanego ze względu na warunek nośności i użytkowania. Pręt powinien być obciążony przynajmniej trzema obciążeniami o różnym charakterze (moment skupiony, prostokąt, trójkąt). Dla wyznaczonego przekroju wyznaczyć maksymalne naprężenie styczne oraz narysować wykresy momentów skręcających, jednostkowego kąta skręcenia (w stopniach/m) i kąta skręcenia względem przekroju utwierdzenia (w stopniach). 11,12 III
Rozciąganie mimośrodowe, rdzeń. Dla przekroju (złożonego z prostokąta i trójkąta, niesymetrycznego), zdefiniowanego przy pomocy jednego parametru a, obciążonego siłą mimośrodową wyznaczyć:
  • wartość parametru a z warunku nośności
następnie (dla wyznacznonej wartości a) określić:
  • ekstremalne wartości naprężeń (wartość i położenie)
  • oś obojętną (wzór i rysunek)
  • narysować bryłę naprężeń
  • rdzeń przekroju (współrzędne i rysunek)
Zadanie sprawdzić programem przekroj.exe.
15, 16 IV
Ugięcia. Zaprojektować przekrój belki z warunku nośności i użytkowania (można skorzystac z tablic np. dwuteowników).
Belka powinna mieć przynajmniej 3 przedziały charakterystyczne, dwa różne obciążenia (moment, obc. ciągłe, siła skupiona) i jeden przegub.
Sprawdzić maksymalne ugięcie (w cm) inną metodą niż użyto do projektowania.
Narysować linię ugięcia (wartości w cm). Sprawdzić programem statyka lub statykawin.
6, 7 V
Wyboczenie. Zaprojektować przekrój (jeden dla wszystkich) prętów kratownicy (co najmniej dwa pręty o różnej długości mają być ściskane i jeden rozciągany). Współczynnik bezpieczeństwa przyjąć większy od 1. 27, 28 V
Sprawozdanie z laboratorium. Jeden temat z natępujących:
  • Statyczna próba rozciągania
  • Rozciąganie mimośrodowe
  • Zginanie (tensometria elektrooporowa)
  • Ugięcia
tydzień po zajęciach
Uwaga: raz przyjętych danych do projektu nie można zmieniać.
18.03.19
K. Nowak
Ogłoszenia Zaloguj