dr inż.

Małgorzata Janus-Michalska

Adiunkt PK

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

Wydział Inżynierii Lądowej  Instytut Mechaniki Budowli

KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

tel. ( 0 12 )  628-21-65

e-mail:    mjm@limba.wil.pk.edu.pl

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

TEMATYKA

KONFERENCJE I SEMINARIA

PREZENTACJE

PUBLIKACJE