Politechnika Krakowska    WIL

 IMB   

DR INŻ.

PIOTR KORDZIKOWSKI

STARSZY WYKŁADOWCA PK

 POLITECHNIKA KRAKOWSKA  

Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli     

ZAKŁAD WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

tel. ( 0 12 )  628-21-22

e-mail:    pkordzikowski@pk.edu.pl

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
STUDIA DZIENNE
AKTUALNOŚCI INFORMACJE, PODZIAŁ NA GRUPY PROJEKTOWE I LABORATORYJNE
PROGRAM ZAJĘĆ ĆWICZENIA PROJEKTOWE I LABORATORYJNE, ZALECANA LITERATURA TEMATYKA
ZALICZENIE ZAJĘĆ WARUNKI ZALICZENIA, KATALOG
PRZYKŁADOWE ZADANIA NA KOLOKWIA

BELKI PROSTE, UKOŚNE, PRZEGUBOWE

SEMESTR I KONFERENCJE I SEMINARIA

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA KOLOKWIUM NR 1 PRZYKŁADOWE ZADANIA NA KOLOKWIUM NR 2, ZESTAW-1, ZESTAW-2 PRZYKŁADOWE ZADANIA NA KOLOKWIUM NR 3
PROJEKTY SEMESTR II PREZENTACJE
PRZYKŁADOWE ZADANIA NA KOLOKWIUM NR 1, ZESTAW-1, ZESTAW-2, ZESTAW-3 PRZYKŁADOWE ZADANIA NA KOLOKWIUM NR 2 ZESTAW-1, ZESTAW-2, ZESTAW-3 PRZYKŁADOWE ZADANIA NA KOLOKWIUM NR 3 ZESTAW-1, ZESTAW-2, ZESTAW-3
KLAUZURA NR 1 KLAUZURA NR 2 KLAUZURA NR 3
SKRĘCANIE, RDZEŃ PRZEKROJU
PRZYKŁADY ZADAŃ ROZWIĄZANYCH W PROGRAMIE Mathcad BELKA PROSTA, ŁUKI PARABOLICZNE PUBLIKACJE
STUDIA ZAOCZNE
SEMESTR LETNI:  PROJEKT NR1, PROJEKT NR2, ZADANIA TESTOWE, ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU,  INFORMACJE BIEŻĄCE, PROGRAMY KOMPUTEROWE, ZALICZENIE ZAJĘĆ

SEMESTR ZIMOWY:  PROJEKT NR2-ST.I ST., PRZYKŁAD NR1-ST. I ST., PRZYKŁAD NR2-ST. I ST., INFORMACJE BIEŻĄCE, AKTUALNY PLAN ZAJĘĆ, ZALICZENIE ZAJĘĆ