WYTRZYMAŁOŚĆ  MATERIAŁÓW 2

semestr letni, studia II stopnia

Grupa KBI 4 – L2, L3

 

PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

 

L2

L3

Temat zajęć

9.III

16.III

Zginanie poprzeczne z siłą osiową (projekt nr 1)

23.III

30.III

Belki na sprężystym podłożu (projekt nr 2)

6.IV

13.IV

Belki na sprężystym podłożu – cd.

20.IV

27.IV

Zginanie poprzeczne belek złożonych i zespolonych (projekt nr 3)

4.V

11.V

Równanie frontu plastycznego

18.V

25.V

Elastooptyka

1.VI

8.VI

Zginanie poprzeczne prętów silnie zakrzywionych

15.VI

22.VI

Wyznaczanie modułu sprężystości materiału belki z pomiaru ugięć

 

 

dr inż. Paweł Latus