OGŁOSZENIA BIBLIOTEKI


W związku z przejciem pracownika biblioteki na emeryturę, biblioteka będzie czynna we wtorki i czwartki od godz. 9.00 do 15.00 i w piatek od 9.00 do 13.00


Autorzy zainteresowani umieszczeniem pełnych tekstów swoich publikacji w Repozytorium PK,
proszeni są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BPK: tel. wew. 29-67

Pracowników Instytutu L-4, którzy życzą sobie pomocy pracownika biblioteki w zakresie przeniesienia opisów bibliograficznych swoich publikacji
z bazy Publikacje L-4 do Bazy Bibliografii Pracowników PK, zapraszam do biblioteki L-4, kampus Warszawska, budynek WIL, pok. 317