OGŁOSZENIA BIBLIOTEKI


Dyżur biblioteczny pełniony jest od pon.do pt. w godzinach 9.00 do 13.00
z wyjątkiem czwartku [prace wewnętrzne biblioteki]


Autorzy zainteresowani umieszczeniem pełnych tekstów swoich publikacji w Repozytorium PK,
proszeni są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BPK: tel. wew. 29-67 lub z przedstawicielem WIL:
Dorota Miszczyk

Pracowników Instytutu L-4, którzy życzą sobie pomocy pracownika biblioteki w zakresie przeniesienia opisów bibliograficznych swoich publikacji
z bazy Publikacje L-4 do Bazy Bibliografii Pracowników PK, zapraszam do biblioteki L-4, kampus Warszawska, budynek WIL, pok. 317