Edukacja

Kursy obowiązkowe i wybieralne

Wytrzymałość Materiałów jest przedmiotem głównym wykładanym jako przedmiot obowiązkowy dla wszystkich specjalności. W rozkładzie zajęć umieszczany jest przeważnie na drugim roku studiów i przeciętnie obejmuje 3 godziny wykładów i 4 godziny ćwiczeń w tygodniu. Laboratorium fizyczne pozwala zaznajomić studentów z głównymi zasadami eksperymentu. Laboratorium komputerowe umożliwia dostęp studentów do oprogramowania i utrwalenia nabytej wiedzy. Przeciętnie kształcimy około 900 studentów rocznie na wszystkich typach kształcenia.

Inne obowiązkowe/wybieralne (zależnie od specjalności) przedmioty to: Reologia, Teoria Sprężystości i Plastyczności, Mechanika Kompozytów, Mechanika Pękania.

Poniżej prezentujemy szczegółowy plan kursów na posczególnych latach studiów:

kursy na studiach dziennych

kursy na studiach zaocznych

Metodologia kształcenia

Główne wyróżniające się cechy metodologii to:

  • wprowadzenie zasad mechaniki ośrodka ciągłego do głównego kursu wytrzymałości materiałów
  • rozwój własnego komputerowego systemu wspomagania, który jest używany przez naszych studentów w czasie kursu przedmiotowego.
  • własne dydaktyczne programy komputerowe dla wybranych zagadnień wytrzymałości materiałów.


Materiały edukacyjne dostępne w ZWM:

Mechanika techniczna ciała stałego autor Stefan Piechnik

Wytrzymałość Materiałów inż prof. M. Chrzanowski - język angielski

Wytrzymałość Materiałów inż - animacje komputerowe
Wytrzymałość Materiałów mgr - animacje komputerowe

Wytrzymałość Materiałów mgr - animacje komputerowe - język angielski

Zagadnienia dla studentów autor Adam Zaborski
Wykład Wytrzymałosć Materiałów autor Janusz German
Wstęp Podstawy Mechaniki Pękania autor Janusz German
Wstęp Podstawy Mechaniki Kompozytów autor Janusz German
Wykład Reologia Ciał Stałych autorzy Marcin Chrzanowski, Paweł Latus
Wykład Kontynualna Mechanika Uszkodzeń autor Marcin Chrzanowski (po angielsku)
Laboratorium Wytrzymałosci Materiałów praca zbiorowa pod redakcją Stefana Piechnika
Wytrzymalosc Materialow. Podrecznik dla studentow studiow kierunku budownictwo autor Adam Bodnar

Opublikowane książki dostępne w bibliotece PK oraz w bibliotece IMB

 • S. Piechnik, Mechanika techniczna ciała stałego Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2007
 • S. Piechnik, Konstrukcje Cienkościenne, Podręcznik akademicki PK, 2001
 • M. Chrzanowski, Reologia, Podręcznik akademicki PK, 1995
 • J. German, Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych, PK, 1995
 • J. German, M. Biel-Gołaska, Podstawy i zastosowanie mechaniki pękania w zagadnieniach inżynierskich wyd. Instytutu Odlewnictwa Kraków 2004
 • J. German, Wprowadzenie do mechaniki pękania, PK, 2018
 • S. Piechnik, Wytrzymałość Materiałów, Podręcznik akademicki PK, 2001