OGŁOSZENIA/ANNOUNCEMENTS

31.10.2018 (wm_eng)
An English version of the famous program "statykawin" can be taken from here.

01.10.2018
Godziny konsultacji w okresie zajęć:
- środa, godz.1430 - 1600

ARCHIWUM/ARCHIVE

7.11.2018
Due to a meeting with the dean on Wednesday, 21.11.2018 at 1430, my office hours will be postponed that day till 1615 - 1745. (Please read similar announcement from 25.10.2018 about the following week).

25.10.2018 (wm_eng)
Due to a graduation lecture on Wednesday, 28.11.2018 at 1430 - 1600, my office hours will be postponed that day till 1615 - 1745.

wm1s1 - wytrzymałość materiałów I, studia stacjonarne 1. stopnia
wm2s2 - wytrzymałość materiałów II, studia stacjonarne 2. stopnia
wm1n1 - wytrzymałość materiałów I, studia niestacjonarne 1. stopnia
wm2n2 - wytrzymałość materiałów II, studia niestacjonarne 2. stopnia
wm_eng - wytrzymałość materiałów, studia w języku angielskim
ERASMUS - strength of materials for ERASMUS' students
tep - teoria sprężystości i plastyczności w języku angielskim, studia stacjonarne 2. stopnia
pd - przedmiot dyplomowania
SD - studium doktoranckie

Logowanie

Login:
Hasło: