Paweł Latus

Imię i nazwisko:

Paweł LATUS

Inicjały:

PL

Tytuł:

Dr inż.

Stanowisko:

Adiunkt

Adres:

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
PL-31-155 Krakow

Telefon:

+48-12-628 2346

Fax/tel.:

+48-12-4234085

Lokalizacja:

KWM, pokój 308

E-mail:

pl@limba.wil.pk.edu.pl


Wyniki sprawdzianu 2 z 28.V.2017, studia niestacjonarne, I stopień gr.04, sem. letni 2016/17 

Wyniki sprawdzianu 1 z 14.V.2017, studia niestacjonarne, I stopień gr.04, sem. letni 2016/17 

 

 

Wyniki egzaminu 1 z 4.II.2017, studia niestacjonarne, I stopień gr.04, sem. zimowy 2016/17 

Wyniki po sprawdzianie 2 z 3.II.2017, studia niestacjonarne, II stopień gr.34, sem. zimowy 2016/17 

 

Wyniki egzaminu 2 z 3.IX.2016, studia niestacjonarne, I stopień gr.02, sem. letni 2015/16 

Wyniki egzaminu 2 z 3.IX.2016, studia niestacjonarne, I stopień gr.05, sem. letni 2015/16 

 

Wyniki egzaminu 1 z 30.VI.2016, studia stacjonarne, II-gi stopień gr.DUA, sem. letni 2015/16 

 

Wyniki sprawdzianu 2 z 26.VI.2016, studia niestacjonarne, I stopień gr.02, sem. letni 2015/16 

Wyniki sprawdzianu 2 z 26.VI.2016, studia nie stacjonarne, I stopień gr.05, sem. letni 2015/16 

 

 

Studia zaoczne, semestr letni

Przykłady

Laboratorium - rozciąganie

Tematy projektów

Studia zaoczne, semestr zimowy

Program ćwiczeń projektowych z WM grupa 15/P2 i P3

Program ćwiczeń laboratoryjnych z WM grupa KBI4/L2 i L3