Paweł Latus

Imię i nazwisko:

Paweł LATUS

Inicjały:

PL

Tytuł:

Dr inż.

Stanowisko:

Adiunkt

Adres:

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
PL-31-155 Krakow

Telefon:

+48-12-628 2346

Fax/tel.:

+48-12-4234085

Lokalizacja:

KWM, pokój 308

E-mail:

pl@limba.wil.pk.edu.pl


 

 Kolejność działań w czasie zawieszenia tradycyjnych zajęć – studia stacjonarne 1-go stopnia  

 

 Kolejność działań w czasie zawieszenia tradycyjnych zajęć – studia stacjonarne 2-go stopnia  

 

 Kolejność działań w czasie zawieszenia tradycyjnych zajęć – studia niestacjonarne 1-go stopnia  

 

 Oddawanie projektów  

 

 Konsultacje, zajęcia on-line  

 

Przykłady

Tematy projektów

Laboratorium - rozciąganie

 

Wyniki egzaminu 1 z 8.II.2020, studia niestacjonarne, I stopień, gc.03, sem. zimowy 2019/20 

 

Wyniki sprawdzianu 2 z 2.II.2020, studia niestacjonarne, I stopień, gc.03, sem. zimowy 2019/20 

Wyniki sprawdzianu 2 z 2.II.2020, studia niestacjonarne, II stopień, gp.33,34,36,37,38 , sem. zimowy 2019/20 

 

Wyniki sprawdzianu 1 z 26.I.2020, studia niestacjonarne, I stopień, gc.03, sem. zimowy 2019/20 

Wyniki sprawdzianu 1 z 25.I.2020, studia niestacjonarne, II stopień, gp.33,34,36,37,38 , sem. zimowy 2019/20 

 

Wyniki sprawdzianu 2 z 23.VI.2019, studia niestacjonarne, I stopień, gc.02 i 04 , sem. letni 2018/19 

Wyniki sprawdzianu 1 z 14.VI.2019, studia niestacjonarne, I stopień, gc.02 i 04 , sem. letni 2018/19 

 

Studia zaoczne, semestr letni

Program ćwiczeń projektowych z WM grupa 15/P2 i P3

Program ćwiczeń laboratoryjnych z WM grupa KBI4/L2 i L3

Studia zaoczne, semestr zimowy