Paweł Latus

Imię i nazwisko:

Paweł LATUS

Inicjały:

PL

Tytuł:

Dr inż.

Stanowisko:

Adiunkt

Adres:

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
PL-31-155 Krakow

Telefon:

+48-12-628 2346

Fax/tel.:

+48-12-4234085

Lokalizacja:

KWM, pokój 308

E-mail:

pl@limba.wil.pk.edu.pl


 

Wyniki sprawdzianu nr 3 z Wytrzymałości Materiałów 1 (studia I stopnia, grupa gc01) z 13.VI.2023.

 

Wyniki sprawdzianu nr 2 z Wytrzymałości Materiałów 2 (studia II stopnia) z 15.VI.2023.

 

Przykłady

Tematy projektów

Laboratorium - rozciąganie

 

 Kolejność działań w czasie zawieszenia tradycyjnych zajęć – studia stacjonarne 1-go stopnia, semestr letni  

 

 Kolejność działań w czasie zawieszenia tradycyjnych zajęć – studia stacjonarne 2-go stopnia, semestr letni  

 

 Kolejność działań w czasie zawieszenia tradycyjnych zajęć – studia niestacjonarne 1-go stopnia, semestr letni  

 Oddawanie projektów  

 

 

 Konsultacje, zajęcia on-line  

Studia zaoczne, semestr letni

Program ćwiczeń projektowych z WM grupa 15/P2 i P3

Program ćwiczeń laboratoryjnych z WM grupa KBI4/L2 i L3

Studia zaoczne, semestr zimowy

 

 Studia stacjonarne 2-go stopnia, Rok ak.: 2020/21, semestr letni, Rok 1, semestr1, Grupy laboratoryjne

Zajęcia w trybie zdalnym (on-line)  z Wytrzymałości materiałów 2.

 

 Studia niestacjonarne 1-go stopnia, Rok ak.: 2020/21, semestr letni, Rok 2, semestr4, Grupy gw01, gc03

Zajęcia w trybie zdalnym (on-line)  z Wytrzymałości materiałów 2.

 

 Studia stacjonarne 1-go stopnia, Rok ak.: 2020/21, semestr zimowy, Rok 2, semestr 3, Grupy gc 02 i 06

Zajęcia w trybie zdalnym (on-line)  z Wytrzymałości materiałów.

 

 Studia niestacjonarne 1-go stopnia, Rok ak.: 2020/21, semestr zimowy, Rok 3, semestr 5, Grupa gc03

Zajęcia w trybie zdalnym (on-line)  z Wytrzymałości materiałów.

 

 Studia niestacjonarne 2-go stopnia, Rok ak.: 2020/21, semestr zimowy, Rok 1, semestr15, Grupy laboratoryjne

Zajęcia w trybie zdalnym (on-line)  z Wytrzymałości materiałów 2.

 

 

 

 

Wyniki sprawdzianu nr 1 z Wytrzymałości Materiałów 2 (studia II stopnia, grupy z tygodni Parzystych) z 1.VI.2023.

 

Wyniki sprawdzianu nr 3 z Wytrzymałości Materiałów (studia I stopnia, grupa gp15) z 26.I.2023.

 

Wyniki sprawdzianu nr 3 z Wytrzymałości Materiałów (studia I stopnia, grupa GC01) z 14.VI.2022.

 

Wyniki sprawdzianu nr 3 z Wytrzymałości Materiałów (studia I stopnia, grupa GC06) z 14.VI.2022.

 

 Wyniki sprawdzianu nr 3 z Wytrzymałości Materiałów (studia I stopnia, grupa GC06)  28.I.2022. 

 

Wyniki sprawdzianu 1 z 11.VI.2021, studia niestacjonarne, I stopień, gc.03, sem. letni 2020/2021