Paweł Latus

Imię i nazwisko:

Paweł LATUS

Inicjały:

PL

Tytuł:

Dr inż.

Stanowisko:

Adiunkt

Adres:

Politechnika Krakowska
ul.Warszawska 24
PL-31-155 Krakow

Telefon:

+48-12-628 2346

Fax/tel.:

+48-12-4234085

Lokalizacja:

KWM, pokój 308

E-mail:

pl@limba.wil.pk.edu.pl


Wyniki egzaminu 1 i 2 z 9.II.2018, studia niestacjonarne, I stopień gr.04, sem. zimowy 2017/18 

 

Wyniki sprawdzianu 2 z 2.II.2018, studia niestacjonarne, II stopień , sem. zimowy 2017/18 

 

Wyniki egzaminu 1 z 2.II.2018, studia stacjonarne, I stopień gr.03, sem. zimowy 2017/18 

Wyniki egzaminu 1 z 2.II.2018, studia stacjonarne, I stopień gr.06, sem. zimowy 2017/18

 

 

 

 

Studia zaoczne, semestr letni

Przykłady

Laboratorium - rozciąganie

Tematy projektów

Studia zaoczne, semestr zimowy

Program ćwiczeń projektowych z WM grupa 15/P2 i P3

Program ćwiczeń laboratoryjnych z WM grupa KBI4/L2 i L3