Pracownicy Instytutu L-4


L-41 KATEDRA STATYKI I DYNAMIKI BUDOWLI
Stopień Imię, nazwisko, funkcja Stanowisko Nr pokoju Nr tel. fax: 12 628... E-mail
dr hab.inż. Janusz German
Dyrektor IMB
prof. nadzw.. 337, 322 23-40;628-20-51 jgerman@pk.edu.pl
dr inż. Alicja Kowalska - Koczwara
Zastępca Dyrektora IMB
d/s Naukowo-Badawczych
i Współpracy z Przemysłem
adiunkt 331 21-21 akowalska@pk.edu.pl
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki em. profesor zw. 324 wewn.23-88,
12 628-20-31
jkawec@pk.edu.pl
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła em. profesor zw. 333 wewn.23-40,
12 628-20-51
kstypula@pk.edu.pl
prof.dr hab.inż. Tadeusz Tatara
Kierownik Katedry L-41
Prorektor ds. Nauki
prof. zw. 335 23-48 ttatara@pk.edu.pl
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik prof. zw. 334 22-36 rmradeck@cyf-kr.edu.pl
dr inż. Krzysztof Kozioł adiunkt 318 23-91 kkoziol@pk.edu.pl
dr hab.inż. Arkadiusz Kwiecień prof. nadzw. 332 23-31 akwiecie@pk.edu.pl
dr inż. Piotr Kuboń st.wykładowca 318 23-91 pkubon@pk.edu.pl
dr inż. Ryszard Masłowski st. wykładowca 327 23-38 rmaslows@pk.edu.pl
dr inż. Filip Pachla adiunkt 331 21-21 fpachla@pk.edu.pl
dr inż. Izabela Drygała (Murzyn) adiunkt 331 21-21 imurzyn@pk.edu.pl
mgr inż. Barbara Kożuch sam.ref. techn. p.328 23-33 bkozuch@pk.edu.pl
mgr inż. Paweł Boroń asystent 324 23-88 pboron@pk.edu.pl
mgr inż. Bartosz Radecki-Pawlik asystent 328 23-33 bartosz.radecki-pawlik@pk.edu.pl
L-42 ZAKŁAD WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
Stopień Imię, nazwisko, funkcja Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu E-mail
dr hab. inż. Janusz German
Dyrektor Instytutu
Kierownik Zakładu
prof. PK. 337 23-43 jgerman@pk.edu.pl
prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski em. prof. zw. 339 23-49 mchrzanowski@pk.edu.pl
dr inż. Małgorzata Janus-Michalska adiunkt 305 21-65 mjanus-michalska@pk.edu.pl
dr inż. Paweł Latus st. wykładowca 308 23-46 platus@pk.edu.pl
dr inż. Adam Zaborski adiunkt 306 23-35 azaborski@pk.edu.pl
dr inż. Bogusław Zając adiunkt 308 23-46 bozajac@pk.edu.pl
dr inż. Piotr Kordzikowski st.wykł. ze st. dr. 305 21-65 pkordzikowski@pk.edu.pl
dr inż. Krzysztof Nowak adiunkt 307 23-34 krnowak@pk.edu.pl
mgr inż. Stanisław Struś specjalista 303 23-37 sstrus@pk.edu.pl
mgr inż. Stanisław Bartecki specjalista ds. IT 336 23-98 sbartecki@pk.edu.pl
L-43 KATEDRA PODSTAW MECHANIKI OŚRODKA CIĄGŁEGO
Stopień Imię, nazwisko, funkcja Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu E-mail
em. prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer em. prof. zw. 320 23-92, 628-20-30 szefer@pk.edu.pl
Prof.dr hab. inż. Mikulski Leszek
Kierownik Katedry
prof. zw. 316 26-46
mikul@pk.edu.pl
dr inż. Dorota Jasińska
adiunkt 313 23-41 djasinska@pk.edu.pl
dr inż. Nadzieja Jurkowska adiunkt 320 20-30 njurkowska@pk.edu.pl
dr inż. Dorota Kropiowska adiunkt 313 23-41 dkropiowska@pk.edu.pl
dr inż. Anna Stręk adiunkt 313 23-41 anna.strek@pk.edu.pl
dr inż. Paweł Szeptyński
adiunkt 313 23-41 pszeptynski@pk.edu.pl
dr inż. Marian Świerczek starszy wykładowca ze stopniem doktora 314 22-35 mswiercz@gmail.com
mgr inż. Olga Dąbrowska asystent 314 23-41 olga.dabrowska@pk.edu.pl
L-44 LABORATORIUM INŻYNIERII WIATROWEJ
Stopień Imię, nazwisko, funkcja Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu E-mail
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Kierownik Laboratorium
prof.zw. 326[Warszawska],
2[Czyżyny]
21-62[Warszawska]
35-70[Czyżyny]
aflaga@pk.edu.pl
liwpk@windlab.pl
dr inż. Grzegorz Bosak adiunkt 326, LIW parter 21,62, 35-62 gbosak@pk.edu.pl
dr inż. Agata Szeląg adiunkt LIW parter 35-70,35-62 aszelag@pk.edu.pl
mgr inż. Renata Kłaput specjalista LIW parter 35-70 rklaput@pk.edu.pl
mgr inż. Agnieszka Kocoń (Porowska) starszy referent techniczny LIW parter 35-63 agnieszka.kocon@pk.edu.pl
mgr inż. Piotr Krajewski starszy referent inż.-techn. LIW parter 35-70 piotr.krajewski2@pk.edu.pl
L-45 LABORATORIUM BADANIA ODKSZTAŁCEŃ I DRGAŃ BUDOWLI
Stopień Imię, nazwisko, funkcja Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu E-mail
dr inż. Piotr Stecz Kierownik Laboratorium Budynek 10-29, p.121 23-78, 628-20-32 pstecz@pk.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Szwedo specjalista Budynek 10-29, p.121 23-78, 628-20-32 kszwedo@pk.edu.pl
mgr inż. Jarosław Chełmecki specjalista Budynek 10-29, p.121 23-78, 628-20-32 jchelm@pk.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Galas specjalista Budynek 10-29, p.121 23-78, 628-20-32 katarzyna.galas@pk.edu.pl
  Bogdan Jordanek st. technik Budynek 10-29, p.121 23-78, 628-20-32 bjordanek@pk.edu.pl
  Paweł Jurkiewicz st.technik Budynek 10-29, p.121 23-78, 628-20-32 pjurkiewicz@pk.edu.pl
L-46 KATEDRA WSPÓŁDZIAŁANIA BUDOWLI Z PODŁOŻEM
dr hab. inż. Elżbieta Pilecka
Kierownik Katedry
Prof. nadzw. Budynek 10-24 parter 25-79 epilecka@pk.edu.pl
dr inż. Mirosława Bazarnik adiunkt 410 A 25-79 mbazarnik@pk.edu.pl
dr inż. Janusz Kogut adiunkt Budynek 10-24 parter 25-79 jkogut@pk.edu.pl
dr inż. Bartłomiej Olek adiunkt Budynek 10-24 parter 25-79 bartlomiej.olek@pk.edu.pl
mgr inż. Jakub Zięba asystent Budynek 10-24 parter 25-79 jzieba@pk.edu.pl
mgr inż. Jan Pietras specjalista Budynek 10-24 parter 25-64 jpietras@pk.edu.pl
mgr inż. Justyna Morman wykładowca Budynek 10-24 parter 25-64 jnmorman@pk.edu.pl
mgr inż. Magdalena Moskal wykładowca Budynek 10-24 parter 25-79 mbialek@pk.edu.pl
mgr inż. Dariusz Szwarkowski starszy referent inż.-techn. Budynek 10-24 parter 25-66, 25-79 dszwarkowski@pk.edu.pl
BIBLIOTEKA
OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ
Stopień Imię, nazwisko, funkcja Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu E-mail
mgr Jadwiga Staromiejska kustosz Budynek WIL, p.317 23-53, 628-23-53 jstaromiejska@pk.edu.pl
23-40, 628-20-51
ADMINISTRACJA
Stopień Imię, nazwisko, funkcja Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu E-mail
mgr Grażyna Cholewa kier. admin. Instytutu 323 23-40, 628-20-51 grazyna.cholewa@pk.edu.pl
mgr Milena Ryszka specjalista urlop wych. milena.ryszka@pk.edu.pl
lic. Justyna Leśniak sam. referent 322 23-40, 628-20-51 justyna.lesnak@pk.edu.pl
mgr Blanka Wątor st. referent adm. 324 23-88, 628-20-31 bwator@pk.edu.pl
  Anna Lutyńska specjalista 312 21-61 alutynska@pk.edu.pl
  Teresa Wójcik sam. referent 338 21-63 twojcik@pk.edu.pl
mgr Anna Mleko specjalista 312 21-61 amleko@pk.edu.pl