REOLOGIA CIAŁ STAŁYCH

M.Chrzanowski, P.Latus
Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych
(poprawione wydanie skryptu z roku 1995, wyd. PK)

Wielkość zbioru
(*.zip) MSWord 97 (*.doc)
Strona tytułowa
Wstęp
1. Wprowadzenie 49kB 112 kB
2. Reologiczne modele strukturalne 89 kB 262 kB
3. Liniowe teorie dziedziczności 163 kB 685 kB
4. Fenomenologiczne teorie pełzania metali 174 kB 435 kB
5. Zniszczenie w wyniku pełzania 120 kB 304 kB
6. Utrata stateczności przy pełzaniu 210 kB 509 kB
Literatura

26.10.2001r.