LABORATORIUM METOD NUMERYCZNYCH

nrtematzobacz
1Wstęp
2Transformacja tensorowa
3Rozwinięcie w szereg Taylora
4Splajn kubiczny
5Aproksymacja
6Układ równań - metody dokładne
7Układ równań - metody iteracyjne
8Metoda Jacobiego
9Równanie nieliniowe - metody zbieżne
10Równanie nieliniowe - metoda Newtona
11Układ równań nieliniowych - metoda Newtona
12Całkowanie numeryczne
13Metoda Rung-Kutty
14Metoda różnic skończonych
15Optymalizacja - metoda Simpleks
16Opracowanie statystyczne wyników badań

Program powyższych ćwiczeń laboratoryjnych, opracowany przeze mnie w 2008, nie był realizowany (zwyciężyła koncepcja ćwiczeń papierowo-tablicowych).