ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA


Jak korzystać z przykładów zadań

Zamieszczone zadania są jedynie przykładami problemów do samodzielnego rozwiązania. Zadania należy rozwiązywać na konkretnych liczbach, stosownie uzupełniając dane. Uzyskane rozwiązanie należy zanalizować pod kątem zakresu stosowalności teorii. Definicje i objaśnienia zamieściłem jedynie dla tych zagadnień, które są źródłem błędów popełnianych szczególnie często.

 geometryczna niezmienność: metoda prędkości wirtualnych 54 kB
 geometryczna niezmienność: twierdzenie o 2 tarczach 41 kB
 geometryczna niezmienność: twierdzenie o 3 tarczach 52 kB
 obliczanie reakcji więzów 83 kB
 równania sił przekrojowych 80 kB
 belki proste 43 kB
 belki ukośne 50 kB
 belki przegubowe 47 kB
 ramy 40 kB
 łuki kołowe i paraboliczne 47 kB
 kratownice 78 kB
 układy złożone 59 kB
 stan odkształcenia 40 kB
 stan naprężenia 58 kB
 równania fizyczne Hooke'a 66 kB
 charakterystyki geometryczne przekroju 54 kB
 rozciąganie statycznie niewyznaczalne 77 kB
 zginanie proste 25 kB
 zginanie ukośne 54 kB
 mimośrodowe rozciąganie 56 kB
 rdzeń przekroju 47 kB
 zginanie poprzeczne 41 kB
 ugięcia belek 52 kB
 skręcanie przekroju kołowego 53 kB
 skręcanie przekroju niekołowego 41 kB
 belki złożone 54 kB
 belki zespolone 53 kB
 belki na sprężystym podłożu 37 kB
 stateczność pręta prostego 50 kB
 hipotezy wytężeniowe 34 kB
 teoria plastyczności: nośność przekroju 53 kB
 teoria plastyczności: statycznie dopuszczalne pole naprężenia 36 kB
 teoria plastyczności: kinematycznie dopuszczalne pole przemieszczenia 50 kB
 reologia konstrukcji 51 kB