PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

Nazwa Opis Rozmiar Pokaż
geometryczna niezmienność analiza geometrycznej niezmienności wewnętrznej i zewnętrznej układów metodą prędkości wirtualnych, tw. o 2 i 3 tarczach. 114 kB
reakcje obliczanie reakcji z rozprzęgniętego układu równań równowagi, równanie przegubu 60 kB
belka prosta równania sił przekrojowych w belce prostej, wykresy 120 kB
belka ukośna równania sił przekrojowych dla belki ukośnej 105 kB
belka gerberowska schemat zastępczy i rozbicie na belki proste 48 kB
rama płaska wykresy, równowaga węzła 45 kB
łuk płaski łuk kołowy, paraboliczny, oś racjonalna łuku 84 kB
kratownice metoda Rittera, metoda wymiany prętów Henneberga 71 kB
układy złożone analiza geometrycznej niezmienności wewnętrznej i zewnętrznej, przekroje 92 kB
charakterystyki geometryczne przekroju środek ciężkości, centralne momenty bezwładności, główne centralne momenty bezwładności, osie główne centralne, promienie bezwładności 114 kB
rozeta tensometryczna określenie stanu naprężenia na podstawie pomierzonych odkształceń liniowych 67 kB
stan naprężenia statyczne warunki brzegowe, stan naprężenia 3D i 2D 262 kB
stan odkształcenia stan odkształcenia 3D i 2D, równania nierozdzielności 54 kB
równania Hooke'a równania Hooke'a (1, 2 i 3 postać równań Hooke'a, rozkład na aksjator i dewiator 53 kB
rozciąganie rozciąganie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne: plan przemieszczeń wirtualnych i zgodny z nim plan sił, luz montażowy, wpływ temperatury 216 kB
zginanie zginanie proste przekroju 56 kB
zginanie ukośne zginanie ukośne: transformacja współrzędnych punktów przekroju, oś obojętna, bryła naprężeń 85 kB
rozciąganie mimośrodowe położenie osi obojętnej, bryła naprężenia 61 kB
rdzeń konstrukcja krzywej rdzeniowej 63 kB
zginanie poprzeczne rozkład uśrednionych naprężeń stycznych 88 kB
ugiecia belek metoda Clebscha i Mohra 93 kB
skręcanie skręcanie statycznie niewyznaczalne 59 kB
belki złożone i zespolone weryfikacja przekroju belki złożonej, rozkład naprężeń w przekroju belki zespolonej 76 kB
hipotezy projektowanie w złożonym stanie naprężenia 61 kB
stateczność stateczność pręta prostego 49 kB
zginanie ze ściskaniem rozwiązanie ścisłe, metoda kollokacji 76 kB
belka na sprężystym podłożu obliczenia z zastosowaniem linii wpływu 71 kB
belki pół-nieskończone statyczne i kinematyczne warumki brzegowe, przykłady rozwiązań 86 kB
nośność graniczna nośność graniczna sprężysta i plastyczna przekroju i belki, obciążenia dwuparametrowe 87 kB
nośność - podejście statyczne zastosowanie statycznie dopuszczalnych pól naprężeń 66 kB
nośność - podejście kinematyczne kinematycznie dopuszczalne pola przemieszczeń 75 kB