UZUPEŁNIENIA DO WYKŁADU Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Nazwa Opis Rozmiar Pokaż
związki sił przekr. związki różniczkowe między siłami przekrojowymi dla płaskiego pręta zakrzywionego 90 kB
belki ukośne układy współrzędnych, różne definicje intensywności obciążenia, obciążenia pionowe, poziome i ukośne 92 kB
wprowadzenie do rachunku tensorowego 3 różne definicje tensora, iloczyny wewnętrzne i diadyczne, zagadnienie wartości własnych: twierdzenia, niezmienniki główne i podstawowe, wzory dla przypadku 2D 140 kB
wzory dla zagadnienia 2D różne wzory dla dwuwymiarowego tensora (zagadnienie płaskie) 442 kB
stan odkształcenia konfiguracja początkowa i końcowa, współrzędne materialne i przestrzenne, gradient deformacji, tensory odkształceń skończonych, tensor Cauchy'ego - interpretacja składowych 127 kB
symetria tensora naprężenia najkrótszy dowód na symetrię tensora naprężenia 60 kB
ekstremalne naprężenia styczne kierunki ekstremalnych naprężeń stycznych 72 kB
trajektorie naprężeń głównych trajektorie naprężen głównych w belce zginanej poprzecznie 119 kB
zginanie - oszacowania oszacowania błędów: wpływ sił poprzecznych na ugięcia, nieliniowość rozkładu naprężeń normalnych, pochodne przemieszczeń 62 kB
belki złożone i zespolone wymiarowanie połączeń, przekrój żelbetowy, belki zespolone 612 kB
Winkler belki na podłożu sprężystym 129 kB
stateczność metoda energetyczna, przykłady rozwiązań dla pręta 2-kondygnacyjnego i o zmiennej sile ściskającej 76 kB
interakcja M-N krzywe interakcji M-N w stanie nośności granicznej sprężystej i plastycznej przekroju 117 kB
twierdzenia ekstremalne kinematycznie dopuszczalne pola przemieszczeń i statycznie dopuszczalne pola naprężeń, schematy zniszczenia, oszacowanie dolne i górne, rozwiązania ścisłe 139 kB
redystrybucja redystrybucja naprężeń w przekroju ściskanego słupa żelbetowego wskutek pełzania betonu 79 kB

Matryce ćwiczeń z wytrzymałości materiałów I

ćw. 1mimośrodowe rozciąganie
ćw. 1rdzeń przekroju
ćw. 1zginanie poprzeczne
ćw. 2ugięcia belek
ćw. 2skręcanie
ćw. 2hipotezy wytężeniowe
ćw. 2stateczność

Matryce wykładu z wytrzymałości materiałów II

wykład 1siły przekrojowe; geometryczna nieliniowość; teoria cięgna
wykład 2belki złożone i zespolone
wykład 3zginanie ze ściskaniem; pręty silnie zakrzywione; belki na podłożu sprężystym
wykład 4elementy teorii plastyczności; twierdzenia stanów granicznych
wykład 5podstawy reologii; mechanika pękania, zniszczenia i uszkodzeń