wytrzymałość materiałów

Wykład

nrtematweź nrtematweź
1Wprowadzenie 16Rozciąganie
2Schemat statyczny 17Zginanie
3Siły przekrojowe 18Mimośrodowe rozciąganie
4Równania sił przekrojowych       19Zginanie poprzeczne
5Belki 20Belki złożone i zespolone
6Ramy 21Ugięcia belek
7Łuki 22Pręty silnie zakrzywione
8Kratownice 23Skręcanie
9Układy złożone 24Energia sprężysta
10Wprowadzenie do rachunku tensorowego 25Hipotezy wytężeniowe
11Stan odkształcenia 26Stateczność pręta prostego
12Stan naprężenia 27Zginanie ze ściskaniem
13Elementy teorii sprężystości 28Belki na sprężystym podłożu (winklerowskim)
14Charakterystyki geometryczne przekroju 29Elementy teorii plastyczności
15Test - 1 semestr 30Test - 2 semestr