wytrzymałość materiałów

Ćwiczenia

nrtematweźnrtematweź
01wprowadzenie    16rozciąganie statycznie wyznaczalne
02geometryczna niezmienność układu - cz. 1    17rozciąganie statycznie niewyznaczalne
03geometryczna niezmienność układu - cz. 2    18zginanie proste
04obliczanie reakcji    19zginanie ukośne
05kratownice    20mimośrodowe rozciąganie
06belki    21rdzeń przekroju
07belki - cd.    22zginanie poprzeczne
08belki ukośne    23ugięcia belek - metoda Clebscha
09belki gerberowskie    24ugięcia belek - metoda Mohra
10ramy    25skręcanie przekroju kołowego
11łuki    26skręcanie przekroju niekołowego
12układy złożone    27stateczność pręta prostego
13charakterystyki geometryczne przekroju    28hipotezy wytężeniowe
14stan odkształcenia    29nośność plastyczna przekroju
15stan naprężenia    30nośność plastyczna konstrukcji

Studia niestacjonarne

Wytrzymałość materiałów, semestr 1

nrtematweź
1przypomnienie: statyka płaskich układów prętowych
2charakterystyki geometryczne przekroju
3rozciąganie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne
4zginanie proste i ukośne
5kolokwium zaliczeniowe