ODSYŁACZE

Odsyłacze do programów

Program Opis Rozmiar Weź
Statyka Niewielki program DOSowski, do obliczania sił przekrojowych M-Q-N oraz ugięć w płaskich układach prętowych. Wyniki w postaci graficznej uzupełnione są odpowiednimi informacjami tekstowymi (zarówno na ekranie jak i na zbiorze tekstowym). 237 kB
Przekrój Mały program w DOSie, do obliczania charakterystyk geometrycznych płaskich figur w postaci wielokątów (mogą być z otworami). Obliczany rdzeń przekroju oraz rozkład naprężeń normalnych i stycznych (zginanie proste, ukośne, mimośrodowe rozciąganie i zginanie poprzeczne) 192 kB
Section Program w Javie do obliczania charakterystyk geometrycznych płaskich figur o bokach prostoliniowych i kołowych (mogą być z otworami). Pod adresem dostęp do katalogu drowboxa, w którym znajdują się:
- plik readme.md z podstawowymi informacjami
- instalator programu pracującego pod Windows Vista lub nowszym, program instaluje się w %USER%\AppData\Local\section (java nie jest wymagana)
- ZIP programu do rozpakowania w wybranego katalogu; program uruchamia się poprzez podwójne kliknięcie section.jar; wymagana Java 8 update 40 lub nowsza.
40 MB
Winkler Program DOSowski, obliczane są siły przekrojowe oraz ugięcia belek na podłożu sprężystym (winklerowskim) 145 kB
Naprężenia Program w DOSie: wizualizacja stanu naprężenia, transformacja naprężeń i odkształceń do kierunków głównych, związki fizyczne, rozety tensometryczne. Program istnieje w wersji roboczej 125 kB
Statykawin Statyka pod windows do pobrania (interfejs: K. Nowak). 278 kB

Powyższe programy są freeware z zastrzeżeniem praw autorskich: mogą być swobodnie kopiowane i rozpowszechniane bez wprowadzania zmian.

Programy DOSowskie mogą zostać uruchomione w systemie wyższym niż WindowsXP (np. Vista czy Windows7) za pomocą programu DOSBox.

Inne odsyłacze

Nazwa Opis Odsyłacz
strona zakładu Zakład Wytrzymałości materiałów
skrypt AB skrypt dla studiów niestacjonarnych Adama Bodnara
wykład JG definicje, wzory i rysunki, także przykłady zadań do rozwiązania
strona MH przykłady rozwiązań; możliwe pobranie w formie spakowanej
strona BZ przykłady, rozwiązania
laboratorium fizyczne materiały pomocnicze do laboratorium fizycznego z wytrzymałości materiałów; opis aparatury, przebieg ćwiczeń itp.
strona Pol.Pozn. strona prof. Garsteckiego i dra Dębińskiego
strona Pol.Pozn. autor: prof. Gawęcki
strona M.I.T. strona M.I.T. dla kursu undergraduate
kładki fajna stronka
kapliczki wystarczy się rozglądnąć...

Logowanie

Login:
Hasło: