ODSYŁACZE

Odsyłacze do programów

Programy DOSowskie mogą zostać uruchomione w systemie wyższym niż WindowsXP (np. Windows10) za pomocą programu DOSBox.
Poniższe programy są freeware z zastrzeżeniem praw autorskich: mogą być swobodnie kopiowane i rozpowszechniane bez wprowadzania zmian.

Program Opis Rozmiar Weź
Statyka Niewielki program DOSowski, do obliczania sił przekrojowych M-Q-N oraz ugięć w płaskich układach prętowych. Wyniki w postaci graficznej uzupełnione są odpowiednimi informacjami tekstowymi (zarówno na ekranie jak i na zbiorze tekstowym). 237 kB
Przekrój Mały program w DOSie, do obliczania charakterystyk geometrycznych płaskich figur w postaci wielokątów (mogą być z otworami). Obliczany rdzeń przekroju oraz rozkład naprężeń normalnych i stycznych (zginanie proste, ukośne, mimośrodowe rozciąganie i zginanie poprzeczne) 192 kB
Section Program w Javie do obliczania charakterystyk geometrycznych płaskich figur o bokach prostoliniowych i kołowych (mogą być z otworami). Pod adresem dostęp do katalogu drowboxa, w którym znajdują się:
- plik readme.md z podstawowymi informacjami
- instalator programu pracującego pod Windows Vista lub nowszym, program instaluje się w %USER%\AppData\Local\section (java nie jest wymagana)
- ZIP programu do rozpakowania w wybranego katalogu; program uruchamia się poprzez podwójne kliknięcie section.jar; wymagana Java 8 update 40 lub nowsza.
40 MB
Winkler Program DOSowski, obliczane są siły przekrojowe oraz ugięcia belek na podłożu sprężystym (winklerowskim) 145 kB
Naprężenia Program w DOSie: wizualizacja stanu naprężenia, transformacja naprężeń i odkształceń do kierunków głównych, związki fizyczne, rozety tensometryczne. Program istnieje w wersji roboczej 125 kB
Statykawin Statyka pod windows do pobrania (interfejs: K. Nowak). 333 kB