WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - TABLICE

Nazwa Opis Rozmiar Pokaż
Materiały wytrzymałość na rozciąganie/ściskanie, długość samozerwania, moduł Younga, liczba Poissona 66 kB
Charakterystyki geometryczne pole, środek ciężkości i momenty bezwładności dla prostokąta, trójkąta, wycinka koła, odcinka koła, koła, półkola, ćwiartki koła, ćwiartki elipsy, połowy paraboli 141 kB

PROFILE WALCOWANE NA GORĄCO I SPAWANE

Nazwa Opis Rozmiar Pokaż
INP dwuteowniki zwykłe 31 kB
IPE dwuteowniki równoległościenne 28 kB
HEA dwuteowniki szerokostopowe 28 kB
HEB dwuteowniki szerokostopowe 30 kB
HEC dwuteowniki szerokostopowe 30 kB
HEM dwuteowniki szerokostopowe 29 kB
HKS dwuteowniki spawane 24 kB
IPES dwuteowniki spawane IPES huty Pokój 41 kB
C ceowniki normalne 26 kB
Cp ceowniki o pocienionych środnikach 49,4 kB
CE ceowniki ekonomiczne 26 kB
L kątowniki równoramienne 85 kB
Ln kątowniki nierównoramienne 81 kB
T teowniki 50 kB
Z zetowniki 30 kB