LITERATURA PRZEDMIOTU

Literatura podstawowa

S. Piechnik, Mechanika techniczna ciała stałego, wyd. PK, Kraków 2007, 543 str.

Podstawowy podręcznik do wytrzymałości materiałów. W stosunku do pozycji poniżej poszerzony o: literaturę do każdego rozdziału, nowy rozdział mechanika prętów cienkościennych otwartych (ok. 75 str.), pełzanie metali, zniszczenie w warunkach pełzania, krzywe interakcji w stanie granicznym srężystym i plastycznym, dodatek z definicjami teorii grafów oraz indeks. Znacznie szerzej omówiono statykę, naprężenia styczne przy poprzecznym zginaniu i stateczność prętów.

S. Piechnik, Wytrzymałość materiałów, skrypt PK, Kraków 2000, 345 str.

Poszerzony i uzupełniony podręcznik PWN (patrz niżej), absolutnie podstawowy z uwagi na właściwy poziom abstrakcji i dostępność. Na nim wzorowany jest mój wykład. W statyce zrezygnowano z tradycyjnej koncepcji spodów.

S. Piechnik, Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych, PWN, Wwa-Kraków 1978, 416 str.

Praktycznie niedostępny z powodu dawno wyczerpanego nakładu. Układ podręcznika jest odmienny od przyjętego zwyczajowo i w swoim czasie był absolutnie pionierski. Jeszcze w końcu lat 90-tych w ogólnopolskim rankingu podstawowych podręczników wymieniony na pierwszym miejscu (!). Taki sam układ stosuję w moim wykładzie. W statyce zastosowana koncepcja o spodach (mniej elegancka ale prostsza w stosowaniu), jakiej używa większość obecnych podręczników.

A. Bodnar, Wytrzymałość materiałów, skrypt PK (2003)

Podręcznik zaadresowany głównie do studentów studiów wieczorowych i zaocznych (ale nie tylko). Przystępny sposób prezentacji materiału (liczne rysunki) i ciekawe przykłady zadań z rozwiązaniami.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

A. Bodnar, M. Chrzanowski, P. Latus, Reologia konstrukcji prętowych, wyd. PK, Kraków 2006, 242 str.

Podręcznik do reologii konstrukcji inżynierskich. W stosunku do pozycji poniżej znacznie poszerzony, przede wszystkim o liczne przykłady obliczeniowe oraz rozdział dotyczący zastosowania twierdzeń energetycznych.

M. Chrzanowski, Reologia ciał stałych, skrypt PK, Kraków 1995, 126 str.

Do wykorzystania m.in. opis modeli strukturalnych, pełzanie metali, zniszczenie lepkie, kruche i mieszane oraz elementy kontynualnej mechaniki uszkodzeń, stanowiące uzupełnienie podstawowego wykładu.

J. Skrzypek, Teoria plastyczności i pełzania, skrypt PK

Do wykorzystania teoria plastyczności, w tym nośność przekroju i konstrukcji prętowych, twierdzenia ekstremalne teorii plastyczności, rozwiązania kinematycznie i statycznie dopuszczalne, reologiczne modele strukturalne, zadania z rozwiązaniami.

A. Gawęcki, Podstawy mechaniki konstrukcji prętowych, Wyd. Polit. Poznańskiej, Poznań 1985

Obszerny i bardzo dobry skrypt. Na uwagę zasługują zwłaszcza metody energetyczne, hipotezy wytężeniowe, stateczność. Zakres podręcznika wykracza poza tradycyjny zakres wykładu. Trudno dostępny.

Z. Brzoska, Wytrzymałość materiałów, PWN, Wwa 1979

Bardzo dużo doskonałych rysunków objaśniających (np. stan naprężenia).

Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś, Wytrzymałość materiałów, WNT, Wwa 1999

Obszerny (2-tomowy) podręcznik w klasycznym układzie. Wiele dodatkowych informacji z materiałoznawstwa.

A. Jakubowicz, Z. Orłoś, Wytrzymałość materiałów, WNT, Wwa.

Bardziej zwarty podręcznik, również w klasycznym układzie.